Bài 12.7 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 12.7 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Ở công trường xây dựng có sử dụng một máy nâng để nâng khối vật liệu có trọng lượng 2000N lên tới độ cao 15m trong thời gian 40 giây. Phải dùng động cơ điện có công suất nào dưới đây là thích hợp cho máy nâng này?

A. 120kW            B. 0,8kW              C. 75W                 D. 7,5kW

Trả lời:

Chọn  B. 0,8kW    de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay