Bài 12.8 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 12.8 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Công suất điện của một đoạn mạch có ý nghĩa gì?
 
A. Là năng lượng của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.
 
B. Là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.
 
C. Là mức độ mạnh yếu của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.
 
D. Là các loại tác dụng mà dòng điện gây ra ở đoạn mạch.
 
Trả lời:
 
Chọn B. Là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay