Bài 12.9 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một bếp điện có điện trở R được m... DeHocTot.com

Bài 12.9 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một bếp điện có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I. Khi đó công suất của bếp là P. Công thức P nào dưới đây không đúng?

A. ℘ = U2R             B. \(\wp  = {{{U^2}} \over R}\)             

C. ℘ = I2R               D. ℘ =U.I

Trả lời:

Chọn A. ℘ = U2Rde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay