Bài 13.1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Đơn vị nào dưới đây không phải là đ... DeHocTot.com

Bài 13.1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?

A. Jun (J)                                 B. Niuton (N)      

C. Kilôoat giờ (kW.h)                D. Số đếm của công tơ điện

Trả lời:

Chọn B. Niuton (N)      de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay