Bài 13.11 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một nồi cơm điện có số ghi trên vỏ l... DeHocTot.com

Bài 13.11 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một nồi cơm điện có số ghi trên vỏ là 220V-400W được sử dụng với hiệu điện thế 220V, trung bình mỗi ngày trong thời gian 2 giờ.

a. Tính điện trở của dây nung của nồi và cường độ dòng điện chạy qua nó khi đó.

b. Tính điện năng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày.

Trả lời:

a) Điện trở của dây nung của nồi:

\(\wp  = {{{U^2}} \over R} \Rightarrow R = {{{U^{^2}}} \over \wp } = {{{{\left( {220} \right)}^2}} \over {400}} = 121\Omega \)

Cường độ dòng điện chạy qua dây nung là:

\(\wp  = UI \Rightarrow I = {\wp  \over U} = {{400} \over {220}} = 1,82{\rm{A}}\)

b) Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày:

A = UIt = 220 x 1,82 x 30 x 3600 x 2

= 86486400 (J) = 24kW.hde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay