Bài 13.12 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một gia đình sử dụng đèn chiếu sáng v... DeHocTot.com

Bài 13.12 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một gia đình sử dụng đèn chiếu sáng với công suất tổng cộng là 150W, trung bình mỗi ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ lạnh có công suất 100W, trung bình mỗi ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị điện thế khác có công suất tổng cộng là 500W, trung bình mỗi ngày trong 5 giờ.

a. Tính điện năng mà gia đình này sử dụng trong 30 ngày.

b. Tính tiền điện mà gia đình này phải trả mỗi tháng (30 ngày), cho rằng giá tiền điện là 1000 đồng/kW.h.

Trả lời:

a) Điện năng mà gia đình sử dụng trong 30 ngày:

\({A_1} = {\wp _1}.{t_1} = 0,15 \times 10 \times 30 = 45kW.h\)

- Đèn chiếu sáng:  

\({A_2} = {\wp _2}.{t_2} = 0,1 \times 12 \times 30 = 36kW.h\)

- Tủ lạnh:

\({A_3} = {\wp _3}.{t_3} = 0,5 \times 5 \times 30 = 75kW.h\)

- Thiết bị khác :

\( \Rightarrow A = {A_1} + {A_2} + {A_3} = 45 + 36 + 75 = 156kW.h\)

Tiền điện mà gia đình này phải trả:

T = 1000 x A = 1000 x 156 = 156000 đồngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay