Bài 13.3 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này... DeHocTot.com

Bài 13.3 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Hãy tính:

a. Điện trở của đèn khi đó.

b. Điện năng mà đèn sử dụng trong thời gian trên.

Trả lời:

a) Điện trở của đèn là:

 \(\wp  = {{{U^2}} \over R} \Rightarrow R = {{{U^2}} \over \wp } = {{{{12}^2}} \over 6} = 24\Omega \)

b) Điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ là: (1h = 3600s)

\(\wp  = {A \over t} \Rightarrow A = \wp t = 6.3600 = 21600J = 21,6kJ\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay