Bài 13.5 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của... DeHocTot.com

Bài 13.5 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này.

Trả lời:

Ta có: 90 số  = 90kW = 90000W

Công suât tiêu thụ điện năng trung bình là:

\(\wp  = {{90000} \over {30 \times 4}} = 750W\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay