Bài 1.4 trang 4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầ... DeHocTot.com

Bài 1.4 trang 4 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là :

A. 3V                                                  B. 8V.

c. 5V                                                  D. 4V.

Trả lời:

Chọn D. 4V
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay