Bài 14.1; 14.2 trang 40 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - 14.1. Điện năng không thể biến đổi th... DeHocTot.com

Bài 14.1; 14.2 trang 40 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


14.1. Điện năng không thể biến đổi thành:

A. Cơ năng                                 B. Nhiệt năng                

C. Hóa năng                               D. Năng lượng nguyên tử.

14.2Công suất điện cho biết:

A. Khả năng thực hiện công của dòng điện.

B. Năng lượng của dòng điện.

C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

Trả lời:

14.1

14.2

D

C
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay