Bài 14.6 trang 41 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi ... DeHocTot.com

Bài 14.6 trang 41 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V-15W.

a. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó.

b. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường.

c. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, Tính điện trở của quạt.

Trả lời:

a) Phải mắc quạt vào hiệu điện thế định mức U = 12V.

Điện trở của quạt là: \(R = {{{U^2}} \over \wp } = {{{{12}^2}} \over {15}} = 9,6\Omega \)

Cường độ dòng điện chạy qua quạt là: \(I = {U \over R} = {{12} \over {9,6}} = 1,25{\rm{A}}\)

b) Điện năng quạt tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = UIt = 12 × 1,25 × 3600 = 54000J = 0,015 kW.h

c) Điện năng được biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng

Phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng trong 1 giây là:

nh = ℘(1-H) = 15 × 0,15 = 2,25J.

Điện trở của quạt là:  \(R = {{{\wp _{nh}}} \over {{I^2}}} = 1,44\Omega \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay