Bài 14.7 trang 41 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 14.7 trang 41 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó.

b. Tính điện trở của dây nung này khi đó

Trả lời:

a) Cường độ dòng điện qua dây nung:

 \(A = U.I.t \Rightarrow I = {A \over {U.t}} = {{900000} \over {220.15.60}} = 4,55{\rm{A}} \approx 5{\rm{A}}\)

b) Điện trở của dây nung:  

\(R = {U \over I} = {{220} \over 5} = 44\Omega \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay