Bài 1.6 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu... DeHocTot.com

Bài 1.6 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào ?

A. Tăng 4 lần.                                      B. Giảm 4 lần.

C. Tăng 2 lần.                                      DGiảm 2 lần.

Trả lời:

Chọn A. Tăng 4 lần.

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay