Bài 16-17.11 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Thời gian đun sôi 1,5 lít nước của một... DeHocTot.com

Bài 16-17.11 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Thời gian đun sôi 1,5 lít nước của một ấm điện là 10 phút. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây nung của ấm là 220V. Tính điện trở của dây nung này, biết rằng nếu kể cả nhiệt lượng hao phí để đun sôi 1 lít nước thì cần nhiệt lượng là 420000J.

Trả lời:

Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1,5 lít nước là:

Q = 1,5 × 4200 = 630000 (J)

Điện trở của dây nung :  \(Q = {I^2}Rt = {{{U^2}} \over R} \times t\)

\( \Leftrightarrow 630000 = {{{{220}^2}} \over R} \times 10 \times 60 \Rightarrow R = 46,1\Omega \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay