Bài 16-17.5 trang 42 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một dây dẫn có điện trở 176Ω được ... DeHocTot.com

Bài 16-17.5 trang 42 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một dây dẫn có điện trở 176Ω được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính nhiệt lượng do dây tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun và đơn vị calo.

Trả lời:

Nhiệt lượng do dây tỏa ra trong 30 phút là:

\(Q = {{{U^2}t} \over R} = {{{{220}^2}.30.60} \over {176}} = 495000J = 118800cal\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay