Bài 16-17.6 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 16-17.6 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bếp điện có cường độ 3A. Dùng bếp này đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200 trong thời gian 20 phút. Tính hiệu suất của bếp điện, biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K

Trả lời:

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 20 phút là:

Qtp = U.I.t = 220 × 3 × 20 × 60 = 792000J

Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước này là:

 \({Q_i} = cm\left( {t_2^0 - t_1^0} \right) = 4200 \times 2 \times 80 = 672000J\)

Hiệu suất của bếp là:

\(H = {{{Q_1}} \over {{Q_{tp}}}} = {{672000} \over {792000}} \times 100 = 84,8\% \) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay