Bài 1.7 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Đồ thị nào dưới đây biểu diễn sự ... DeHocTot.com

Bài 1.7 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Đồ thị nào dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của cường; độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó ?


Trả lời:

Chọn đáp án B de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay