Bài 1.8 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Dòng điện đi qua một dây dẫn có cườn... DeHocTot.com

Bài 1.8 trang 5 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ Ikhi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12 V. Để dòng điện này có cường độ Inhỏ hơn I1 một lượng là 0,61 I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây này một hiệu điện thế là bao nhiêu ?

A. 7,2 V                                       B. 4,8 V

C. 11,4 V.                                    D. 19,2 V.

Trả lời:

Chọn B. 4,8 V
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay