Bài 2.11 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Giữa hai đầu một điện trở R1 = 20Ω c... DeHocTot.com

Bài 2.11 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Giữa hai đầu một điện trở R1 = 20Ω có một hiệu điện thế là U = 3,2V.

a.Tính cường độ dòng điện I1 đi qua điện trở này khi đó.

b. Giữ nguyên hiệu điện thế U đã cho trên đây, thay điện trở R1 bằng điện trở R2 sao cho dòng điện đi qua R2 có cường độ I2 = 0,8I1. Tính R2

Trả lời:

a. Cường độ dòng điện qua điện trở:  \({I_1} = {U \over {{R_1}}} = {{3,2} \over {20}} = 0,16{\rm{A}}\)

b. Ta có: I2 = 0,8I1 = 0,8 x 0,16 = 0,128A

 \(\Rightarrow {R_2} = {U \over {{I_2}}} = {{3,2} \over {0,128}} = 25\Omega \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay