Bài 21.6; 21.7; 21.8 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - 21.6 Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt... DeHocTot.com

Bài 21.6; 21.7; 21.8 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


21.6 Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?

A. Phần giữa của thanh.              B. Chỉ có từ cực Bắc.

C. Cả hai từ cực.                         D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.

21.7 Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?

A. Khi hai cực Bắc để gần nhau.

B. Khi hai cực Nam để gần nhau.

C. Khi để hai cực khác tên gần nhau.

D. Khi cọ xát hai cực cùng tên vào nhau.

21.8 Vì sao có thể nói rằng Trái Đất giống như một thanh nam châm khổng lồ?

A. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.

B. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt về phía nó.

C. Vì Trái Đất hút các thanh nam châm về phía nó.

D. Vì mỗi cực của thanh nam châm để tự do luôn hướng về một cực của Trái Đất.

Trả lời:

21.6

21.7

21.8

C

C

Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay