Bài 23.5 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Hình 23.4 vẽ một thanh nam châm thẳng và ... DeHocTot.com

Bài 23.5 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hình 23.4 vẽ một thanh nam châm thẳng và một số kim nam châm nằm cân bằng xung quanh. Hãy vẽ một đường sức từ của thanh nam châm, ghi rõ chiều của đường sức từ và tên từ cực của nam châm. 

Trả lời:

Xem hình dưới đây
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay