Bài 24.5 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Cuộn dây của một nam châm điện được... DeHocTot.com

Bài 24.5 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Cuộn dây của một nam châm điện được nối với một nguồn điện mà tên các từ cực của nam châm điện được ghi trên hình 24.5. Hãy ghi tên các cực của nguồn điện.

Trả lời:

Đầu A của nguồn điện là cực dương. 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay