Bài 2.7 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 2.7 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trớ ?

A. Ôm (Q).                 B. Oát (W).                  C. Ampe (A).                D. Vôn (V).

Trả lời:

Chọn A. Ôm (Q)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay