Bài 2.8 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm... DeHocTot.com

Bài 2.8 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm. có thế làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn ?

A. Chỉ thay đổi hiệu điện thế                    B. Chỉ thay đổi cường độ dòng điện

C. Chỉ thay đổi điện trở dây dẫn.              D. Cả ba đại lượng trên.

Trả lời:

Chọn D. Cả ba đại lượng trên.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay