Bài 28.3, 28.4, 28.5 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - 28.3 Ưu điểm nào dưới đây không phải... DeHocTot.com

Bài 28.3, 28.4, 28.5 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


28.3 Ưu điểm nào dưới đây không phải là ưu điểm của động cơ điện?

A. Không thải ra ngoài các chất khí hay hơi làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

B. Có thể có công suất từ vài oát đến hàng trăm, hàng ngàn, chục ngàn kilôoat.

C. Hiệu suất rất cao, có thể đạt tới 98%.

D. Có thể biến đổi trực tiếp năng lượng của nhiên liệu thành cơ năng.

28.4 Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d, e với một phần 1, 2, 3, 4, 5, 6 để được một câu có nội dung đúng.

a. Động cơ điện hoạt động dựa vào
b. Nam châm điện hoạt động dựa vào
c. Nam châm vĩnh cửu được chế tạo dựa vào
d. Động cơ điện là động cơ trong đó
e. Đông cơ nhiệt là động cơ trong đó
1. sự nhiễm từ của sắt, thép.
2. năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy chuyển thành cơ năng.
3. tác dụng của từ trường lên dòng điện đặt trong từ trường.
4. tác dụng từ của dòng điện.
5. khả năng giữ được từ tính lâu dài của thép sau khi nhiễm từ.
6. Điện năng chuyển hóa thành cơ năng.

28.5 Động cơ điện một chiều quay được do tác dụng của lực nào?

A. Lực hấp dẫn                              B. Lực đàn hồi

C. Lực từ                                      D. Lực điện từ

Trả lời:

28.3. Chọn D. Có thể biến đổi trực tiếp năng lượng của nhiên liệu thành cơ năng.

28.4. a - 3       b - 4        c - 5           d - 6             e - 2

28.5. Chọn D. Lực điện từde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay