Bài 30.7 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có... DeHocTot.com

Bài 30.7 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có dòng điện một chiều chạy qua như hình 30.7 đặt trong từ trường của một nam châm hình chữ U. Lúc đầu đặt khung ở vị trí nào thì khung không quay được? Vì sao?

Trả lời:

Lúc đầu đặt khung ở vị trí vuông góc với đường sức từ thì khung không quay được vì gặp lực từ F1, F2 có tác dụng trong lúc này là làm căng khung dây chứ không làm khung quay.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay