Bài 32.2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Trong trường hợp nào dưới đây, trong cu... DeHocTot.com

Bài 32.2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.

Trả lời:

Chọn C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay