Bài 40-41.9, 40-41.10, 40-41.11, 40-41.12, 40-41.13 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - 40-41.9 Có một chiếc ca hình trụ, bằng ... DeHocTot.com

Bài 40-41.9, 40-41.10, 40-41.11, 40-41.12, 40-41.13 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


40-41.9 Có một chiếc ca hình trụ, bằng nhựa không trong suốt, gọi ABCD là mặt cắt thẳng đứng của chiếc ca (hình 40-41.3). Một người đặt mắt theo phương BD, nhìn vào trong ca, vừa vặn không thấy được đáy ca. Đổ nước vào trong ca. Người ấy sẽ nhìn thấy gì?

A. Người ấy vẫn không nhìn thấy đáy ca.

B. Người ấy nhìn thấy một phần của đáy ca.

C. Người ấy nhìn thấy toàn bộ đáy ca.

D. Người ấy còn không nhìn thấy cả một phần dưới của thành bên AB.

40-41.10 Có một tia sáng chiếu từ không khí xiên góc vào mặt nước thì:

A. góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới.

B. góc khúc xạ sẽ bằng góc tới.

C. góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

40-41.11 Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xuyên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

A. góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới.

B. góc khúc xạ sẽ bằng góc tới.

C. góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

40-41.12 Chiếu một tia sáng từ không khí vào thuỷ tinh, với góc tới bằng 600 thì:

A. góc khúc xạ lớn hơn 600.

B. góc khúc xạ bằng 600.

C. góc khúc xạ nhỏ hơn 600.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

40-41.13 Chiếu một tia sáng từ trong nước ra không khí, với góc tới bằng 300 thì:

A. góc khúc xạ lớn hơn 300.

B. góc khúc xạ bằng 300.

C. góc khúc xạ nhỏ hơn 300.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Trả lời:

40-41.9

40-41.10

40-41.11

40-41.12

40-41.13

B

C

A

C

Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay