Bài 4.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 4.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hai điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A, B.

a. Vẽ sơ đổ mạch điện trên.

b. Cho R1 = 5, R2 = 10, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo hai cách.

Trả lời

Sơ đồ mạch điện như hình dưới

Tính hiệu điện thế theo hai cách:

Cách 1: \({U_1} = {\rm{I}}{{\rm{R}}_1} = 1V;{U_2} = {\rm{I}}{{\rm{R}}_2} = 2V;{U_{AB}} = {U_1} + {U_2} = 1 + 2 = 3V\)

Cách 2: \({U_{AB}} = {\rm{I}}{{\rm{R}}_{t{\rm{d}}}} = 0,2 \times 15 = 3V\)

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay