Bài 42-43.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Đặt một điểm sáng S trước một thấu... DeHocTot.com

Bài 42-43.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cực (hình 42-43.1). Dựng ảnh S của điểm S qua thấu kính đã cho. S là ảnh thật hay ảnh ảo?

Trả lời:

S’ tạo ra từ ảnh s là ảnh ảo (hình bên dưới)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay