Bài 4.4 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Cho mạch điện có sơ đổ như hình 4.2,tr... DeHocTot.com

Bài 4.4 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Cho mạch điện có sơ đổ như hình 4.2,trong đó điện trở R1 = 5, R2 = 15, vôn kế chỉ 3V 

a. Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?

b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch

Trả lời:

a. Số chỉ của ampe kế là:  \(I = {{{U_2}} \over {{{\rm{R}}_2}}} = {3 \over {15}} = 0,2{\rm{A}}\)

b. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là: 

UAB = IR = I(R1 + R2) = 0,2.20 = 4Vde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay