Bài 44-45.2 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Hình 44-45.2 vẽ trục chính Δ của một th... DeHocTot.com

Bài 44-45.2 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hình 44-45.2 vẽ trục chính Δ của một thấu kính, S là một điểm sáng, S là ảnh của S.

a. Hãy cho biết S là ảnh thật hay ảnh ảo ?

b. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kì ?

c. Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O, tiêu điểm F, F của thấu kính đã cho.

Trả lời:

a)     S’ là ảnh ảo vì S’ và S cùng nằm một phía đối với trục chính của thấu kính.

b)    Thấu kính đem dùng là thấu kính phân kì.

c)     Cách xác định tâm O, F, F’ của thấu kính:

-     Nối S và S’ cắt trục chính của thấu kính tại O.

-     Dựng đường thẳng vuông góc với trục chính tại O. Đó là vị trí đặt thấu kính.

-    Từ S dựng tia tới SI song song với trục chinh của thấu kính. Nối I với S’ cắt trục chính tại tiêu điểm F, lấy OF = OF’.

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay