Bài 47.3 trang 95 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật ca... DeHocTot.com

Bài 47.3 trang 95 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

Trả lời:

Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

\(d' = d \times {{A'B'} \over {AB}} = 200 \times {2 \over {80}} = 5cm\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay