Bài 47.4 trang 95 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 ... DeHocTot.com

Bài 47.4 trang 95 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người đứng cách máy 3 m.

a. Hãy vẽ ảnh của đỉnh đầu người ấy trên phim (không cần đúng tỉ lệ)

b. Dựa vào hình vẽ, hãy xác định khỏang cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.  

Trả lời:

a) Vẽ ảnh của vật:

b) Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

Vì ∆FA’B’~∆FOI nên \(F{\rm{A}}' = F{\rm{O}} \times {{A'B'} \over {OI}} = f \times {{d'} \over d}\)

Khoảng cách từ phim đến vật kính là:

 \(d' = OA' = OF + FA' = f + f{{d'} \over d}\)

Vậy \(d' = {{df} \over {d - f}} = {{300 \times 5} \over {300 - 5}} \approx 5,08cm\) 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay