Bài 4.8 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Đặt hiệu điện thế U = 12V vào hai đầ... DeHocTot.com

Bài 4.8 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Đặt hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40 và R2 = 80  mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này là bao nhiêu?

A.0,1A                          B. 0,15A                       C. 0,45A                       D. 0,3A

Trả lời:

Chọn A. 0,1Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay