Bài 48.3 trang 98 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Bạn Anh quan sát một cột điện cao 8 m, c... DeHocTot.com

Bài 48.3 trang 98 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Bạn Anh quan sát một cột điện cao 8 m, cách chỗ đứng 25 m. Cho rằng màng lưới của mắt cách thể thủy tinh 2 cm. Hãy tính chiều cao của ảnh cột điện trong mắt.

Trả lời:

Chiều cao của cột điện trong mắt là:

Ta có: \(h' = h \times {{d'} \over d} = 800 \times {2 \over {2500}} = 0,64cm\) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay