Bài 4.9 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 4.9 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu ?

A. 1.5V.               B. 3V.                          c. 4.5V.                        D. 7.5V.

Trả lời:

=> Chọn D. 7,5V

Hướng dẫn: Vì \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{\rm{I}}{{\rm{R}}_1}} \over {{\rm{I}}{{\rm{R}}_2}}} = {{{R_1}} \over {1,5{{\rm{R}}_1}}} \Rightarrow {U_2} = 1,5{U_1} = 1,5{\rm{x}}3 = 4,5V\)

=>U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5Vde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay