Bài 49.10 trang 101 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 49.10 trang 101 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Kính cận là thấu kính
 
b. Mắt lão là mắt của người già. Mắt lão không nhìn rõ
 
c. Kính lão là
 
d. Người có mắt tốt có thể nhìn rõ các vật trước mắt, cách mắt từ
1. thấu kính hội tụ. Kính lão càng “nặng” có tiêu cự càng ngắn.
 
2. 25 cm đến vô cùng.
 
3. phân kì. Kính cận càng “nặng” có tiêu cự càng ngắn.
 
4. các vật ở gần.
 

Trả lời:

a - 3; b - 4; c - 1; d - 2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay