Bài 49.4 trang 100 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một người già phải đeo sát mắt một t... DeHocTot.com

Bài 49.4 trang 100 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cực 50 cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Gợi ý: Dựa ảnh của vật qua kính rồi tính, biết rằng muốn nhìn rõ vật thì ảnh phải hiện lên ở điểm cực cận của mắt.

Trả lời:

Giả sử OA = 25cm; OF = 50cm; OI = A’B’;

A’ trùng với điểm Cc.

Ta có: \({{AB} \over {OI}} = {{F{\rm{A}}} \over {F{\rm{O}}}} = {{25} \over {50}} = {1 \over 2}\)  hay \({{AB} \over {A'B'}} = {1 \over 2}\) 

Và OA’ = 2OA = OF = 50cm

Ba điểm F, A' và Cc trùng nhau suy ra OCc = OA' = OF = 50cm

Như vậy ba điểm cực cận cách mắt 50cm và khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50cm
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay