Bài 49.9 trang 101 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 49.9 trang 101 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Người có mắt tốt thì nhìn rõ được những vật.
 
b. Người bị cận thị chỉ nhìn rõ được
 
c. Mắt người già không nhìn rõ được các vật ở
 
d. Kính cận là thấu kính phân kì, còn kính lão là
1. gần mắt. Cho nên khi đọc sách, người già phải đeo kính lão.
 
2. thấu kính hội tụ.
 
3. các vật nằm trong khoảng khá hẹp trước mắt; Chẳng hạn từ 15 cm đến 40 cm trước mắt.
 
4. Nằm trước mắt từ khoảng khách 25 cm trở ra.
 

Trả lời:

a - 4; b - 3; c - 1; d - 2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay