Bài 50.11 trang 103 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 50.11 trang 103 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Kính lúp là
 
b. Tiêu cự của kính lúp không được dài hơn
 
c. Số bội giác của một kính lúp là một đại lượng
 
d. Số bội giác của kính lúp được tính bằng công thức
 
1. dùng để đánh giá tác dụng của kính. Kính có số bội giác càng lớn sẽ cho ta thu được một ảnh càng lớn trên màng lưới của mắt.
 
2. \(G = {{25} \over {f\left( {cm} \right)}}\)
 
3. 25 cm. Vì nếu tiêu cự dài hơn 25cm thì số bội giác sẽ nhỏ hơn 1 và kính lúp sẽ mất tác dụng.
 
4. một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
 

Trả lời:

a - 4; b - 3; c - 1; d - 2

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay