Bài 50.5 trang 102 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 ... DeHocTot.com

Bài 50.5 trang 102 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 8 cm.

a. Dựng ảnh của vật qua kính, không cần đúng tỉ lệ.

b. Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo ?

c. Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần ?

Gợi ý: Dựa vào hình vẽ để tính.

Trả lời:

a) Hình được vẽ như sau:

b) Ảnh của vật tạo bởi qua kính lúp là ảnh ảo.

c) Hai tam giác OAB và OA’B’ đồng dạng với nhau nên:

\({{A'B'} \over {AB}} = {{OA'} \over {OA}} = {{OA'} \over 8}\) (*)

Hai tam giác F’OI và F’A’B’ đồng dạng với nhau nên:

\({{A'B'} \over {OI}} = {{F'A'} \over {F'O}} = {{10 + OA'} \over {10}} = 1 + {{OA'} \over {10}}\)

Vì OI = AB nên ta có: \(1 + {{OA'} \over {10}} = {{A'B'} \over {AB}} = {{OA'} \over 8}\)  

Suy ra: OA’ = 40cm. Thay vào (*) ta được:

\({{A'B'} \over {AB}} = {{OA'} \over 8} = {{40} \over 8} = 5\)

Vậy A’B’ = 5AB hay ảnh lớn gấp 5 lần vật

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay