Bài 5.1 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 -  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1,... DeHocTot.com

Bài 5.1 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính số chỉ của các ampe kế.
 
Trả lời:

 a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
 
\({R_{AB}} = {{{R_1}{R_2}} \over {{R_1} + {R_2}}} = {{15 \times 10} \over {15 + 10}} = 6\Omega\)
 
b. Ta có: \({I_{AB}} = {U \over {{R_{AB}}}} = {{12} \over 6} = 2{\rm{A}}\)
 
              \({I_1} = {U \over {{R_1}}} = {{12} \over {15}} = 0,8{\rm{A}}\)
 
             \({I_2} = {U \over {{R_2}}} = {{12} \over {10}} = 1,2{\rm{A}}\)

Vậy ampe kế ở mạch chính chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, chỉ 1,2A.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay