Bài 5.10 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω và R3=30Ω đ... DeHocTot.com

Bài 5.10 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω và R3=30Ω được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?

 

A. 0,33Ω            B. 3Ω             C. 33,3Ω         D. 45Ω

Trả lời:

Chọn B. 3Ω 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay