Bài 51.1, 51.2 trang 104 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - 51.1 Một người nhìn vào bể nước theo p... DeHocTot.com

Bài 51.1, 51.2 trang 104 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


51.1 Một người nhìn vào bể nước theo phương IM (hình 51.1) thì thấy ảnh của một điểm O trên đáy bể. Điểm O có thể nằm ở đâu?

A. Trên đoạn AN.                                       B. Trên đoạn NH.

C. Tại điểm N.                                            D. Tại điểm H.

51.2 Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp ta sẽ thấy:

A. một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật.

B. một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.

C. một ảnh ngược chiều, nhỏ hơn vật.

D. một ảnh ngược chiều, lớn hơn vật.

Trả lời:

51.1

51.2

B

Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay