Bài 52.11 trang 108 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 52.11 trang 108 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Mặt trời, đèn pin, đèn ống,…
 
b. Các đèn LED, các đèn ống đỏ, lục, vàng,…
 
c. Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách
 
d. Ví dụ: chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ, ta sẽ thu được
 
1. chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu.
 
2. một chùm sáng đỏ.
 
3. là các nguồn phát ánh sáng màu.
 
4. là các nguồn phát ánh sáng trắng.

Trả lời:

a - 4, b - 3, c - 1, d - 2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay