Bài 5.3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lý lớp 9 - Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong ... DeHocTot.com

Bài 5.3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lý lớp 9

Vật lý


Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.

 

Trả lời:

Ta có : {R_{AB}} = tbl_{R_1}{{\rm{R_2}} \over tbl_R_1}{\rm{ + tbl_\rm{R_2}}} = tbl_20.30} \over {20 + 30 = 12\Omega

Vậy {U_{AB}} = I.{R_{AB}} = 1,2.12 = 14,4V

Số chỉ của ampe kế 1 là: {I_1} = tbl_{U_{AB} \over tbl_R_1} = tbl_14,4} \over {20 = 0,72

Số chỉ của ampe kế 2 là: {I_2} = tbl_{U_{AB} \over tbl_R_2} = tbl_14,4} \over {30 = 0,48Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay