Bài 5.5 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, v... DeHocTot.com

Bài 5.5 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, vôn kế chỉ 36V, ampe kế chỉ 3A, R1=30Ω.
 
 
a. Tính điện trở R2.
 
b. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.
 
Trả lời:
 
Ta có: tbl_{R_1}{{\rm{R_2}} \over tbl_R_1}{\rm{ + tbl_\rm{R_2}}} = {U \over I} = tbl_36} \over 3} = 12 Thay số ta được R2 = 20Ω
 
Số chỉ của ampe kế 1 là: {I_1} = {U \over {{R_1} = tbl_36} \over {30 = 1,2{\rm{A}}
Số chỉ của ampe kế 2 là: {I_2} = I - {I_1} = 3 - 1,2 = 1.8{\rm{A}}
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay