Bài 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắ... DeHocTot.com

Bài 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ.
 
Trả lời:
 
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
 
{R_{23}} = tbl_{R_2}tbl_\rm{R_3 \over tbl_R_2}{\rm{ + tbl_\rm{R_3}}} = tbl_20.20} \over {20 + 20 = 10\Omega
 
{R_{t{\rm{d}}}} = tbl_{R_1}tbl_\rm{R_{23} \over tbl_R_1}{\rm{ + tbl_\rm{R_{23}}}} = tbl_10.10} \over {10 + 10 = 5\Omega
 
b. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và từng mạch rẽ là:
 
{I_1} = {U \over tbl_R_1} = tbl_12} \over {10 = 1,2{\rm{A; }}tbl_\rm{I_2} = {I_3} = tbl_12} \over {20 = 0,6A
 
I = {I_1} + {I_2} + {I_3} = 1,2 + 0,6 + 0,6 = 2,4{\rm{A}}
 


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay