Bài 56.10 trang 117 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 - ... DeHocTot.com

Bài 56.10 trang 117 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Vật lý


Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

a. Trong các tác dụng của ánh sáng thì
 
b. Trong tác dụng nhiệt của ánh sáng thì quang năng được
 
c. Trong tác dụng sinh học của ánh sáng thì quang năng được
 
d. Trong tác dụng quang điện của ánh sáng thì quang năng được
 
1. biến thành năng lượng cần thiết cho các quá trình biến đổi trong thực vật và động vật.
 
2. biến thành điện năng.
 
3. quang năng được biến thành các dạng năng lượng khác.
 
4. biến thành nhiệt năng.

Trả lời:

a - 3; b - 4; c - 1; d - 2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay